Navigace5 důvodů proč s námi

 • jednání se zákazníkem je profesionální a individuální
 • jsme specializovaný tým odborníků poskytující nadstandardní služby
 • úspěšně realizujeme projekty Evropské unie a Úřadu práce
 • využíváme nejmodernější technologie a hledáme stále nová a lepší řešení
 • neustále rozšiřujeme a zlepšujeme systém vzdělávání a portfolio rekvalifikací

Školení

Nastolený trend celoživotního vzdělávání bude vzhledem k současné ekonomické situaci nadále sílit. I proto je pro nás vzdělávací činnost klíčovým produktem. Momentálně vlastníme akreditace MŠMT na následující rekvalifikační kurzy:

Pro veřejnost

 • Základy obsluhy osobního počítače,
 • Administrativní pracovník,
 • Obchodní zástupce,
 • Tvorba www stránek,
 • Správce sítí pro malé a střední organizace,
 • Čtení a kreslení technické dokumentace,
 • Kovoobraběčské práce,
 • Projektový manažer,
 • Dispečer logistiky,
 • Obsluha CNC strojů,
 • Základy podnikání,
 • Telefonista (pracovník call centra),
 • Účetnictví a daňová evidence,
 • Obsluha osobního počítače,
 • Základy obsluhy osobního počítače,
 • Personalista,
 • Obsluha PC dle osnov ECDL,
 • Obsluha PC dle osnov ECDL - Start,
 • Manažer,
 • Asistent/ka, sekretář/ka,
 • Pracovník grafického studia,
 • Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL).

Pro pedagogy

 • Metodik informačních a komunikačních technologií,
 • Metodik enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
 • Efektivní uplatnění ICT ve výuce,
 • Školení interních auditorů,
 • Efektivní delegování,
 • Hodnocení zaměstnanců,
 • Finanční řízení školy,
 • Manažerské dovednosti,
 • Prezentační dovednosti,
 • Stress management,
 • Time management,
 • Asertivita v pracovní praxi,
 • Kontrolní mechanismy při řízení školy,
 • Manažerská etika,
 • Leadership,
 • Motivace,
 • Obratná komunikace v konfliktních situacích.

Pro úředníky veřejné správy

 • Hodnocení podřízených,
 • Efektivní delegování,
 • Motivace podřízených,
 • Personalistika,
 • Hodnocení a motivace podřízených,
 • Jak motivovat své podřízené,
 • Efektivní vedení týmu,
 • Efektivní vedení porad,
 • Komunikace s problémovým klientem,
 • Asertivita a zvládání stresu,
 • Kurz interních auditorů.

Připravujeme však značné rozšíření naší nabídky rekvalifikačních kurzů do té míry, abychom mohli uspokojit potřeby všech zákazníků.

Nabyté zkušenosti v oblasti vzdělávání pak uplatňujeme při projektech pro úřady práce. Tyto projekty zahrnují poskytování komplexních služeb, jejichž cílem je posílení pozice uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Pro cílovou skupinu tak například zajišťujeme:

 • individuální a skupinové poradenství,
 • pracovní diagnostiku,
 • motivační kurzy,
 • rekvalifikační kurzy,
 • odbornou pracovní praxi,
 • zprostředkováváme zaměstnání,
 • další doprovodná opatření (např. poskytování přímé podpory cílové skupině).

Úspěšně dokončené projekty

a) Najdi si práci v Libereckém kraji: 4/2007 – 5/2008

 • rychlé začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností,
 • cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce do 9 měsíců a zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce,
 • 2/3 účastníků, kteří vstoupili do projektu, jsme našli zaměstnání,
 • celkem bylo zrealizováno 111 rekvalifikačních kurzů včetně kurzu Obsluha osobního počítače, který úspěšně dokončilo přes 900 účastníků projektu.

b) Návrat do práce v Libereckém kraji: 4 – 8/2008

 • odstranění bariér na trhu práce především formou rekvalifikace,
 • cílovou skupinou byli osoby dlouhodobě nezaměstnané s dobrým zdravotním stavem v evidenci úřadů práce,
 • celkem bylo zrealizováno 24 rekvalifikačních kurzů, které úspěšně dokončilo 317 účastníků projektu.

c) Kariéra po padesátce: 6/2009 – 2/2010

 • rychlé začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti,
 • cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce starší 50 let s minimálně základním vzděláním,
 • 35% účastníků jsme našli zaměstnání, přičemž na ¼ zaměstnaných účastníků získal zaměstnavatel finanční dotaci ve výši 6 - 9 měsíčních platů,
 • celkem bylo zrealizováno 16 rekvalifikačních kurzů, jimiž prošlo 232 účastníků.

d) Příležitost pro Tebe: 6/2009 – 2/2010

 • rychlé začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti,
 • cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce do 20 let s minimálně základním vzděláním se zdravotním i bez zdravotního omezení,
 • ¼ účastníků jsme našli zaměstnání, přičemž na polovinu zaměstnaných účastníků získal zaměstnavatel finanční dotaci ve výši 6 měsíčních platů.

e) Restart v Libereckém kraji: 1/2011 – 8/2012

 • hlavním cílem projektu byla pomoc zaměstnancům ohroženým nezaměstnaností v rámci restrukturalizace u jejich současného zaměstnavatele, který je nucen své zaměstnance propustit z organizačních důvodů,
 • projekt byl realizován ve 3 okresech Libereckého kraje (Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily),
 • v rámci projektu bylo podpořeno 400 osob. 40 osob bylo umístěno na nově vytvořená pracovní místa a 40 osob bylo umístěno na udržená pracovní místa.

f) Šance pro rodiče v Libereckém kraji: 1/2012 – 3/2013

 • projekt byl určen pro cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, kteří pečují o děti ve věku do 15 let,
 • byla zajištěna 4 dostupná kontaktní místa, běžně dostupná veřejnou dopravou: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,
 • naše pomoc byla zaměřena především na zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a to s využitím všech výhod, které tento projekt může poskytnout.


www.sancelbc.cz


www.najdimisto.cz

 • Projekty EU

  Projekty EU

  Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

 • Školení

  Školení

  Rekvalifikační kurzy pro posílení pozice uchazečů o zaměstnání

 • Poradenství

  Poradenství

  Zavedení, řízení a outsourcing norem ISO