Navigace



5 důvodů proč s námi

 • jednání se zákazníkem je profesionální a individuální
 • jsme specializovaný tým odborníků poskytující nadstandardní služby
 • úspěšně realizujeme projekty Evropské unie a Úřadu práce
 • využíváme nejmodernější technologie a hledáme stále nová a lepší řešení
 • neustále rozšiřujeme a zlepšujeme systém vzdělávání a portfolio rekvalifikací

Poradenství

Systémy norem ISO, jeho získávání a následná certifikace se již stala rozšířenou a celkem i standardní záležitostí. Tyto systémy je však nutné stále udržovat, zlepšovat a popřípadě i rozšiřovat. Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti zavádění systémů ISO tak, aby celý proces byl pro Vás přínosný, efektivní a dovolil Vám věnovat se běžným činnostem spojeným s řízením a chodem firmy.

Služby v oblasti norem ISO:

 • příprava na získání certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
 • konzultační činnost HACCP
 • návazná péče o tyto systémy
 • školení interních auditotů
 • školení představitelů managementu pro kvalitu
 • provádění interních auditů
 • pomoc s výběrem certifikační společnosti
 • pravidelná kontrola zavedené dokumentace a funkčnosti procesů ve společnosti
 • interní audity
 • konzultace dle potřeby klienta
 • outsourcing standardu ISO 9001

Školení v oblasti norem ISO

Kurz interních auditorů

Kurz je určen představitelům daného systému a ostatním zaměstnancům, kteří budou ve své společnosti pověřeni prováděním interních auditů. Je vhodný i pro manažery a majitele společností, kteří chtějí získat více informací o moderním sytému řízení. Zaměřujeme se na seznámení s požadavky jednotlivých kapitol normy ISO 9001:2008, zásady auditování dle ISO 19011 a praktické procvičení získaných znalostí.

 • Rozsah kurzu jsou 2 dny.
 • Vzhledem ke snaze o individuální přístup ke každému ze zúčastněných jsou všechny kurzy limitovány 12-ti účastníky.
 • Absolventi školení získají osvědčení o účasti.

Praktické seznámení s normou ISO

Školení je určeno pro management firem, které se rozhodují přistoupit k zavádění moderního systému řízení dle norem ISO a další zaměstnance, kteří se budou podílet na tvorbě systému.

Školení je zaměřeno na praktické ukázky, co všechno obnáší zavedení systému do firmy, seznámení se s požadavky norem a praktické procvičení získaných znalostí.

Rozsah kurzu je 1 den.

ISO/TS16949 – 4 modulový vzdělávací program

Kurz je určen pro pracovníky se zkušenostmi v oblasti systémů managementu kvality, zejména představitelům managementu společností, které mají zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001:2008 a všem ostatním, kteří se chtějí seznámit se základy problematiky požadavků technické specifikace ISO/TS 16949:2002.

Podrobné informace o náplni kurzu - obsah jednotlivých modulů

 • Kurz se skládá ze čtyř třídenních modulů
 • Účastníci získají nezbytné obecné znalosti pro oblast požadavků automobilového průmyslu, zvládnou základní statistické nástroje, seznámí se s metodikou FMEA a tvorbou kontrolních plánů a se základy plánování experimentů (DOE).
 • Součástí je i osvojení principů provádění interních auditů dle TS 16949.
 • Účastníci týmovou prací řeší případové studie, absolvují přednášky a cvičení.
 • Projekty EU

  Projekty EU

  Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

 • Školení

  Školení

  Rekvalifikační kurzy pro posílení pozice uchazečů o zaměstnání

 • Poradenství

  Poradenství

  Zavedení, řízení a outsourcing norem ISO