Navigace5 důvodů proč s námi

 • jednání se zákazníkem je profesionální a individuální
 • jsme specializovaný tým odborníků poskytující nadstandardní služby
 • úspěšně realizujeme projekty Evropské unie a Úřadu práce
 • využíváme nejmodernější technologie a hledáme stále nová a lepší řešení
 • neustále rozšiřujeme a zlepšujeme systém vzdělávání a portfolio rekvalifikací

Kurz Oceňování nemovitostí

ATTEST, s.r.o. ve spolupráci s 1. Znalecká a.s. pořádají akreditovaný specializační čtyřsemestrální kurz: „OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ“.

Věková struktura soudních znalců není optimální – a co dál?

Základní informace:
Cena kurzu40.000 Kč
Možnost splátkového kalendářeANO
Místo konáníLiberec
Rozsah výuky250 hodin, 4 semestry
Zahájení kurzuaktuálně není vypsán termín
Termíny konání1x za 14 dní v pátek, přibližně 8x za semestr
Lektořiodborníci 1. Znalecká a.s.
Garant kurzuIng. Mgr. Vlastislav Vlček, MBA, LL. M.


Materiály:

Úvodní informace:

Akreditovaný kurz (MSMT-1938/2014-1/121) je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce - bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry, podnikovou sféru apod.

Rozsah a harmonogram studia:

Účastník absolvuje 250 hodin výuky během 4 semestrů.
Výuka bude probíhat 1x za dva týdny v pátek (orientačně 8x za semestr), v čase 9:00 – 12:15, 13:15 – 16:30.

Místo konání:

Výuka bude probíhat v centru Liberce na adrese Jablonecká 19, Liberec I – Staré Město, 460 01.

Cena za studium:

40.000 Kč / kurz / účastník. Při jednorázové úhradě sleva 5% z celé částky. Možnost úhrady poplatku za studium formou splátkového systému.

Lektorský tým:

Na výuce se podílí odborníci a soudní znalci 1. Znalecká a.s. Odborným garantem kurzu je Ing. Mgr. Vlastislav Vlček, MBA, LL. M.

Informace pro zájemce o získání živnostenského oprávnění Oceňování majetku pro věci nemovité:

Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění novely zákona č. 444/2011 Sb. Úspěšné absolvování specializačního studia je jednou z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) ke jmenování soudním znalcem příslušným krajským soudem.
Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v gesci předsedy příslušného krajského soudu. Jmenování soudním znalcem dále podléhá ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Další podmínkou pro jmenování soudním znalcem v oboru Ekonomika – ceny a odhady je vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů.
Přesné podmínky ke jmenování soudním znalcem jsou uvedeny v zákoně č. 36/1967 Sb. ve znění novely zákona č. 444/2011 Sb.

 • Projekty EU

  Projekty EU

  Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

 • Školení

  Školení

  Rekvalifikační kurzy pro posílení pozice uchazečů o zaměstnání

 • Poradenství

  Poradenství

  Zavedení, řízení a outsourcing norem ISO