Navigace5 důvodů proč s námi

 • jednání se zákazníkem je profesionální a individuální
 • jsme specializovaný tým odborníků poskytující nadstandardní služby
 • úspěšně realizujeme projekty Evropské unie a Úřadu práce
 • využíváme nejmodernější technologie a hledáme stále nová a lepší řešení
 • neustále rozšiřujeme a zlepšujeme systém vzdělávání a portfolio rekvalifikací

Mediace a související služby

 • Mediační řízení
 • Facilitace
 • Případová konference
 • Vzdělávání
 • Školení na míru
 • Poradenství

Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Neumannová
e-mail: neumannova@attest.cz
tel: +420 608 605 886

Mediační řízení

Metoda smířlivého řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Mediace vychází ze zákona č. 202/2012 Sb. O MEDIACI. Za asistence třetí neutrální strany (mediátora), který vede jednání sporných stran, dochází ke vzájemně přijatelné dohodě. Mediátor využívá metod aktivního naslouchání a zohledňuje právní, psychologická či sociální specifika. Mediátoři jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti práva, psychologie, pedagogiky a sociální práce, zapsaní v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Facilitace

Hromadné řešení pracovních a dalších porad či odborných diskusí pomocí prostředníka (facilitátora), odborníka na vyjednávání.

Případová konference

Plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče. (zdroj: MPSV)

Vzdělávání

Aktuálně pořádáme školení pro pracovníky v sociální oblasti. Semináře jsou určeny pracovníkům v sociální oblasti, kteří se zabývají péči o dítě, kurátorům dětí a mládeže a všem, kteří se často dostávají do role pozorovatele různých rodinných rozepří, mají snahu pomoci při řešení těchto sporů a jsou většinu svého pracovního času vystaveni nutnosti zvládnout efektivně spory. V sociální oblasti velmi často dochází k sociálním konfliktům, které jsou mnohdy ovládané silnými emocemi. Pod tímto tlakem však nevedou k řešení. Kurzy pomáhají zvládnout situaci, konflikt včas rozpoznat a efektivně pomáhat účastníkům sporu k racionálnímu a konstruktivnímu řešení.

Školení na míru

Realizujeme školení, která odpovídají konkrétním potřebám klienta. Kurzy je možné uskutečnit v místě zadavatele. Po zaslání detailních požadavků (zejména obsah školení, počet osob, místo konání, časové rozpětí kurzu) Vám zpracujeme nabídku včetně cenové kalkulace.

Poradenství

Poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sporů celé řady oborů včetně právní analýzy. Náš tým je složen z profesionálů a odborníků, kteří umí připravit vhodné řešení vedoucí ke smíru všech zúčastněných stran sporu. Víme, že každý klient má konkrétní potřeby a proto je pro nás osobní přístup prioritou.

 • Projekty EU

  Projekty EU

  Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

 • Školení

  Školení

  Rekvalifikační kurzy pro posílení pozice uchazečů o zaměstnání

 • Poradenství

  Poradenství

  Zavedení, řízení a outsourcing norem ISO